יום חמישי, 14 בינואר 2010

ממשלת ישראל עומדת לעגן בחוק את מדיניות "הדלת המסתובבת"

קו לעובד ● מוקד סיוע לעובדים זרים ● האגודה לזכויות האזרח בישראל


ביום ראשון, ה- 17.1.2010 תדון הממשלה בשורה של הצעות חוק המוגדרות כ"מדיניות ממשלה בתחום העובדים הזרים". חלק מההצעות כוללות הגבלות דרקוניות אשר סותרות את פסיקות בג"ץ מהשנים האחרונות להגנה על מהגרי עבודה ובני משפחה של אזרחים ישראליים. הבוקר פנו בדחיפות ארגוני זכויות האדם – האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד ומוקד הסיוע לעובדים זרים, בקריאה לראש הממשלה, שלא לאשר את החקיקה שתכשיר עבדות מודרנית בישראל. חלק מן ההצעות שתובאנה לאישור הממשלה כוללות הגבלות על חירותם של מהגרי העבודה להחליף את מעסיקיהם, ובכך למעשה מבססות את הסדר הכבילה שנפסל על ידי בג"ץ, אשר הגדיר אותו כ"עבדות מודרנית"; מעגנות בחוק את תופעת "הדלת המסתובבת", על ידי שלילת רישיונות השהייה של מהגרי עבודה, שהובאו על ידי מדינת ישראל אך לא שולבו על ידה בעבודה; מקשות על הסדרת מעמדם בישראל של בני משפחה של אזרחים ותושבים ישראלים – בניגוד לפסיקת בג"ץ; וכן מקשות על הסדרת מעמדם של מבקשי מקלט, קורבנות סחר בבני אדם ומחוסרי אזרחות, בניגוד להתחייבויות הבין-לאומיות של ישראל.


הצעות החוק יוצרות את הרושם שממשלת ישראל מודאגת יותר מישראלים המעסיקים מהגרי עבודה ללא אשרה מתאימה, מאשר מישראלים המעסיקים מהגרי עבודה בעלי אשרה אך אינם משלמים להם שכר מינימום על פי חוק.


לדברי עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח, "הצעות אלה אינן תחליף למדיניות הגירה. הן תפגענה אנושות ובאופן גורף באזרחים ישראלים ובבני משפחותיהם, וכן בחירותם של מהגרי העבודה להחליף את מעסיקיהם, והכל בניגוד לפסיקות בג"ץ. יוזמה זו, יחד עם עידוד מדיניות "הדלת המסתובבת", רק מחזקת את התמריץ להבאת מהגרי עבודה נוספים תמורת דמי תיווך מופקעים, לניצולם המחפיר ולפגיעה בכל העובדים בישראל – ישראלים ומהגרים גם יחד".


אין תגובות:

פרסום תגובה