יום רביעי, 16 ביוני 2010

דו"ח מחלקת המדינה האמריקאי: "ישראל אינה עושה די להיאבק בסחר בבני אדם"


דו"ח מחלקת המדינה האמריקאי שפורסם אתמול, 15.6.2010, דירג את ישראל גם השנה בקטגוריה השנייה וקבע מפורשות כי מדינת ישראל אינה עושה דייה למאבק בסחר בבני אדם בתחומה.

ארגוני זכויות האדם "קו לעובד" ו"מוקד לסיוע לעובדים זרים" מתריעים מזה שנים על הכשלים החמורים המתועדים בדו"ח מחלקת המדינה, וקוראים לממשלת ישראל לאמץ את המלצות הדו"ח.


הדו"ח מדגיש כי קיים חוסר בולט באכיפה פלילית נגד עבריינים בתחום של סחר בבני אדם, בפרט בעבירות של עבדות ועבודות בכפייה. בנוסף, מכירה מחלקת המדינה האמריקאית בהשלכות ההרסניות על המאבק בסחר בבני אדם שנוצרו כתוצאה מהעברת סמכויות האכיפה ותקני הפקחים ליחידת עוז, שעיקר תפקידה הוא איתור ומעצר שוהים שלא כדין.

התקנים שהיו בעבר בידי משטרת ההגירה, הועברו ליחידת "עוז" שפועלת עתה במסגרת רשות ההגירה האוכלוסין ומעברי הגבול. יחידת "עוז", מציין הדו"ח, אינה מעבירה מידע אודות חשד לביצוע עבירות כלפי מהגרי עבודה ומרבית החקירות בתחום נפתחות בעקבות תלונות של ארגוני זכויות האדם.


מחלקת המדינה הדגישה שוב את דמי התיווך אותם גובים חברות כוח האדם בישראל, שנעים בין 1,000$ ל 21,000$ וציינה כי דמי התיווך משעבדים את מהגרי העבודה לתשלומי חובות כבדים כמו גם מהווים קרקע פורייה לניצולם למטרות סחר.


מחלקת המדינה האמריקאית ציינה לשלילה את כוונתה של הממשלה, כביטויה בהחלטתה מחודש ינואר 2010, להחריף את כבילתם של מהגרי העבודה בתחום הסיעוד למעסיקיהם באמצעות כבילה גיאוגרפית וכבילה למעסיק ספציפי, הסדר, שגם הוא, יוצר קרקע נוחה לתופעות של סחר בבני אדם. עוד מציין הדו"ח כי מדינת ישראל נכשלה בזיהוי קורבנות סחר לעבדות ולעבודות כפיה, ויחידת "עוז" כשלה בזיהוי קורבנות "סחר פנים" בנשים ישראליות ולא נאבקה כנגד קיום התופעה.

4,000 מבקשות מקלט הגיעו לישראל מאפריקה בנשים האחרונות, דרך גבול מצרים, באמצעות מבריחים. מאות נשים מתוכם זוהו כקורבנות של עבדות למטרות מין וארגוני זכויות האדם מעריכים כי רבות מהן נאנסו בעת שהותן במדבר. נשים אלו, שעשויות לענות על ההגדרה של קורבנות סחר להחזקה בתנאי עבדות לצורכי מתן לשירותי מין, הוחזקו במדבר ימים רבים, שבועות ואף חודשים ארוכים כשהן נאנסות מדי יום, מספר פעמים ועל ידי אנשים שונים. רשות ההגירה מאשרת את כליאתן הממושכת של נשים אלו, למרות האיסור לגרשן, ומשרד הבריאות נמנע ממימון ההפלות הנדרשות לעיתים כתוצאה ממעשי האונס.


"מוקד סיוע לעובדים זרים" ו"קו לעובד":"ממצאי הדו"ח תומכים בטענתם העקבית של הארגונים כי משרד הפנים בכלל ויחידת עוז בפרט, אינם מייחסים למאבק בסחר בבני אדם את החשיבות הראויה לו. על רשויות המדינה להכיר בחשיבות המאבק בסחר בבני אדם ולהקדיש את המשאבים הנדרשים להתמודדות רוחבית עם התופעה. על משטרת ישראל להכיר בקיומו של סחר פנים בנשים ישראליות למטרות זנות ולהגביר את מאמצי האכיפה ביחס לעבירות של החזקה בתנאי עבדות ועבודת כפיה."

אין תגובות:

פרסום תגובה