יום רביעי, 7 בספטמבר 2011

הצלחה בבג"צ - ילדים להורים שעבדו בשגרירויות יכללו בהחלטת הממשלה בדבר הסדרת מעמדם של ילדי מהגרי העבודה מאוגוסט 2010


בעקבות עתירה משותפת של מוקד סיוע לעובדים זרים ועמותת ילדים ישראלים לבג"צ, יקבלו ילדים להורים שעבדו בשגרירויות מעמד קבע בישראל. מדובר בהורים שהגיעו לישראל כמהגרי עבודה לכל דבר ובמהלך שהותם הועסקו בשגרירויות, לא בהכרח של ארץ מוצאם, כאנשי סגל תפעולי (נהגים, טבחים, מנקים וכד') ולא כדיפלומטים. את העתירה הובילה עו"ד אסנת כהן- ליפשיץ.

מוקד סיוע לעובדים זרים ועמותת ילדים ישראלים תקפו את סעיף 9* בהחלטת הממשלה וטענו כי תכליתו של הסעיף אינה ברורה.

בתשובת המדינה בדבר "ילדי השגרירויות" שהתקבלה הבוקר נאמר כי גם משפחות שלא הגישו בקשה למעמד בעקבות סעיף 9 תקבלנה שהות עד ה-1.12 להגיש את בקשתם למשרד הפנים, ובמידה והן עומדות בכל יתר הקריטריונים של החלטת הממשלה, הילדים יקבלו מעמד קבע בישראל.עו"ד אסנת כהן-ליפשיץ, מוקד סיוע לעובדים זרים: "אנו שמחים שבזכות הביקורת הקשה שנמתחה על ידי בג"צ בדבר החרגתם של "ילדי השגרירויות" מהחלטת הממשלה בדבר הענקת מעמד לילדי מהגרי העבודה, השכיל שר הפנים להפנימה ולתקן את העוול שנגרם לילדים הללו. מלכתחילה, הוצאתם מגדר החלטת הממשלה היוותה אפליה אסורה ויש להצר על כך שעל מנת להקנות לילדים את הזכות המגיעה להם, נדרשה התערבותו של בג"צ."עמותת ילדים ישראלים: "אנו מברכים על כך שמדינת ישראל השכילה להבין כי הדרתם של ילדים להורים שעבדו בשגרירויות, בתפקידי משנה של טבחים או מנקים, מהחלטת הממשלה בדבר הענקת מעמד לילדי מהגרי העבודה היא חטא עבור הילדים הללו שנולדו בישראל ומתחנכים בה. חשוב להזכיר כי ישנם ילדים נוספים, שמתחנכים שמערכת החינוך הישראלית, וחרב הגירוש עודנה מתנוססת מעל ראשם על אף שהיום הם עומדים בקריטריונים של החלטת הממשלה מהקיץ שעבר."*נוסח סעיף 9 להחלטת הממשלה (החלטה מס' 2183) "החלטה זו לא תחול על ילד אשר הוריו מועסקים או שהועסקו על ידי נציגות דיפלומטית בישראל גם אם קיבלו לשם העסקה זו אשרה ורישיון מסוג ב1 לפי חוק הכניסה לישראל".


אין תגובות:

פרסום תגובה