יום ראשון, 11 ביולי 2010

בילדים לא משחקים ! הפגנה למתן מעמד לילדים ב - 17.07.2010 בשבע וחצי בערב בגינת לוינסקי

הועדה הבין משרדית לקביעת קריטריונים למתן מעמד לילדי מהגרי העבודה תגיש בקרוב את המלצותיה לאישור הממשלה בהצבעת שרים.

המלצות הועדה - הקריטריונים לקבלת מעמד:

ככל שידוע לנו, הועדה תמליץ להעניק מעמד לילדים שעומדים בכל הקריטריונים הבאים:

* במועד קבלת החלטה זו, הילד מתגורר בישראל ברצף 5 שנים ומעלה ובלבד שאם לא נולד בישראל נכנס אליה בטרם מלאו לו 13 שנים.

* לשנת הלימודים תשע"א הילד רשום ללימודים בכיתה א' או בכיתה גבוהה יותר במערכת החינוך הממלכתית בישראל, או שסיים כיתה יב' במערכת החינוך הממלכתית בשנת הלימודים תש"ע.

* בשנת הלימודים תש"ע הילד למד במערכת החינוך הממלכתית בישראל.

* ההורים נכנסו לארץ באשרה ולפי חוק הכניסה לישראל.

* הילד דובר עברית.

משמעות המלצות אלו היא הענקת מעמד רק לחלק מהילדים, תוך השארת מספר רב של ילדים מחוץ למסגרת ההסדר. אלה שיוותרו מחוץ למסגרת ההסדר מועמדים, כמובן, לגירוש!!!

אנו נמשיך להיאבק למען הרחבת ההסדר גם לילדים הצעירים יותר ונצא שוב להפגין ביום שבת הזה! הפרטים בסוף ההודעה.


הגשת הבקשות לקבלת מעמד - הבירוקרטיה צפויה לפגוע בילדים רבים


יחד עם הקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה, המליצה הוועדה להקציב רק 21 יום לצורך הגשת הבקשות ובנוסף המליצה כי לאחר 30 יום מי שלא יעמוד בתנאים או לא יגיש בקשה - יגורש.

זוהי תקופה קצרה ביותר ולמעשה בלתי אפשרית עבור רוב ההורים. הגשת הבקשה כרוכה בהצגת מסמכים רבים שלעיתים דרושים שבועות לשם השגתם (כמו חידוש דרכון).

בנוסף, בקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הדרושים (תעודות לידה, דרכונים מקוריים וכו') תדחנה אוטומטית ללא אפשרות ערעור וללא אפשרות להשלים מסמכים.


משמעות התנאים הללו היא פגיעה ממשית ביכולתם של ילדים רבים, העונים על הקריטריונים, לקבל מעמד.

אנו נאבק גם לשינוי הגזירות הללו עוד בטרם קבלת ההחלטה ע"י הממשלה.

כיצד ניתן לסייע- דרושים מתנדבים

אומנם עדיין לא התקבלה כל החלטה, אך אנחנו כבר נערכים ליום בו ההחלטה תעבור בממשלה. עלינו לנקוט בכל הצעדים הדרושים, מבעוד מועד, כדי להתגבר, ככל האפשר, על מכשולי הבירוקרטיה. אנו ננסה, ככל האפשר, למנוע מצבים שבהם ילדים העונים על כל הקריטריונים, לא יקבלו מעמד רק בשל מכשולים בירוקרטים.


אנו נערכים, יחד עם ארגוני הסיוע הנוספים, כדי ליצור מערך מתנדבים שילווה את ההורים בתקופה הקצרה והבעייתית של הגשת הבקשות. המטרה שלנו היא ליידע את הקהילה במהירות על המסמכים אותם הם יצטרכו להשיג. אנו נקים במוקדי הסיוע עמדות בהן נעזור למשפחות בתהליך של הגשת הבקשות למשרד הפנים- לשם כך נצטרך מתנדבים רבים ככל האפשר. שימו לב - מכיוון שהוקצבו רק 21 יום ממועד מפרסום ההחלטה, לשם הגשת הבקשות, מדובר על התנדבות ממוקדת של שלושה שבועות.

ההתנדבות תתבצע במוקד סיוע לעובדים זרים ובארגון מסיל"ה בתל אביב. ההתנדבות תכלול עבודה פרטנית של מילוי הטפסים יחד עם ההורים, איסוף המסמכים ותיעוד הבקשה.

תיערך הכשרה מרוכזת ומקיפה לכל המתנדבים- ההתנדבות היא יחד עם מתנדבים נוספים ועם נציגי ארגוני הסיוע.

מתנדבים הדוברים שפות נוספות מלבד אנגלית ועברית או שהם עו"ד/משפטנים יסייעו רבות לתהליך.

כשההחלטה תתקבל חשוב להפיץ את הבשורה גם למהגרים הגרים מחוץ לת"א. לכן נצטרך אנשי קשר בערים נוספות כגון ירושלים, חיפה ובאר שבע שיוכלו לעזור להפיץ את הבשורה.

אם אתם מעוניינים להתנדב אנא מלאו את הטופס הבא (http://tinyurl.com/israeli-children-volunteer) וסמנו את הימים והשעות בהם תוכלו להתנדב. מכיוון שאנחנו נעביר הכשרה למתנדבים, נוכל לקבל מתנדבים שיתחייבו לפחות לפעם בשבוע לתקופה ממוקדת של שלושה שבועות.

כדי להתנדב או לקבל פרטים נוספים, פנו במייל israeli.children@gmail.com

הפגנה - בילדים לא משחקים !

יום שבת 17.7 19:30 בגינת לוינסקי - ת"א

עמותת ילדים ישראלים * סמינר הקיבוצים * האגודה לזכויות האזרח בישראל * מוקד סיוע לעובדים זרים * אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב * יוניסף בישראל

לא ניתן לגרש ילדים רק משום שאינם עומדים בדרישות בירוקרטיות נוקשות ובלתי מתקבלות על הדעת.

בשם קואליציה רחבה של ארגונים חברתיים, אנשי חינוך, רווחה, רפואה, פסיכולוגיה, משפט וזכויות אדם, הנאבקת למען ילדי מהגרי העבודה בישראל, אנו קוראים לממשלה להרחיב את המלצות הוועדה הבין משרדית ולהחילן גם על הילדים הצעירים יותר.

אנו נקרא לשרים למנוע את האפשרות שילדים שיעמדו בקריטריונים לקבלת מעמד לא יזכו בו, רק בשל הדרישות הבלתי אפשריות להגשת מסמכים רבים תוך פרק זמן קצר – 21 יום.

הקשיים הבירוקרטיים שהערימו על משפחות המהגרים בהגשת הבקשות למעמד, יובילו למצב בו ילדים רבים שעונים על הקריטריונים, לא יקבלו מעמד ויגורשו רק בשל מכשולים פרוצדוראליים.

טרם התקבל אישור המשטרה להפגנה, עדכונים ימסרו לקראת מועד ההפגנה.

ארגון "ילדים ישראלים"

אין תגובות:

פרסום תגובה